Refereční stavby

pristavba-rodinneho-domu-02-th.jpg 2017
Přístavba rodinného domu

Změna stavby zahrnuje stavební úpravy vnitřku stávajícího RD a přízemní přístavbu k RD, dále novostavbu přízemního doplňkového objektu garáže skladu a nové uliční oplocení. Bylo provedeno zateplení objektu se zachováním původního architektonického členění fasády, byly osazeny nové okenní výplně s původním členěním a bylo provedeno nové souvrství střešního pláště.

vystavba-rodinneho-domu-02-th.jpg 2018
Výstavba rodinného domu

V průběhu roku 2018 jsme realizovali výstabu rodinného domu na klíč dle individuálního projektu včetně všech přípravným zemních prací, základových konstrukcí, zastřešení sedlovou střechou. Zdivo domu je z broušených keramických cihel Porotherm EKO+ tl. 440mm, zděných na PU pěnu. Kompletní dodávka obsahovala taktéž venkovní úpravy (oplocení, dlažby, plochu terasy, terénní úpravy).

demolice-podniku-01-th.jpg 2019
Demolice betonové nádrže

V závěru roku 2019 jsme provedli demolici a likvidaci nefunkčí betonové nádrže. Jednalo se o demolici železobetové stavby pomocí těžké techniky včetně odstranění všech základů. Všechny vzniklé stavební suti byly nadrceny a ponechány na místě pro další využití. Stavební odpady nevhodné k recyklaci byly rotříděny a odvezeny na příslušné skládky

demolice-kotelny-01-th.jpg 2020
Demolice průmyslové kotelny

Jako vítěz výběrového řízení jsme realizovali kompletní demolici a odstranění stavby průmyslové kotelny. Demolované budovy se nacházely v areálu uzavřeného výrobního podniku. Tato demolice patřila do kategorie středně obtížných demolicí neboť v těsné blízkosti likvidovaných budov se nacházely používané objekty. Akce byla náročná i z hlediska dodržování BOZP a protipožární ochrany.

demolice-ocelove-konstrukce-01-th.jpg 2020
Demolice ocelové konstrukce

Předmětem této zakázky byla demontáž a likvidace ocelové kontrukce haly. Jednalo se o komplex skladovacích hal, jejichž hlavními konstrukčními a stavebními materiály byly ocelové profily. Stavební odpady byly rotříděny a odvezeny na příslušné skládky. Celý prostor byl vyklizen a připraven na výstavbu nového objektu.

stavebni-prace-hala-01-th.jpg 2020
Výstavba výrobní haly

V roce 2020 jsme ralizovali kompletní výstavbu výrobní a skladovací haly včetně všech stavebních prací. Ocelová konstrukce haly o rozměrech 48x22x9,5m byla do výšky střechy obezděna ytongem a osazena vraty a okny. Vlastní dodávka zahrnovala všechny potřebné stavební práce a montáž ocelové konstrukce haly, dodávku a montáž zastřešení PUR panely.

V případě zájmu o naše služby
vytvořte poptávku

Poptávka