Potřebujete poradit?

Potřebujete pomoci s vyplněním poptávkového formuláře? Volejte na níže uvedené telefonní číslo, poradíme Vám a odpovíme na všechny otázky.

+420 774 443 123
zemni-prace-03-big.jpg

Zemní a výkopové práce

Před prováděním projektové dokumentace je nutno zjistit základní údaje o podloží pomocí geologického a hydrogeologického průzkumu. Průzkumy poskytují informace o únosnosti a stlačitelnosti základové půdy, o vlivu podzemní vody, o hloubce založení a o vhodnosti umístění stavby.
Před zahájením zemních prací se provádí vytýčení stavby na základě výkresu situace nebo na základě vytyčovacího výkresu (složitější stavby). Nejprve pomocí kolíků označíme jednotlivé rohy objektu, pomocí úhlopříček zkontrolujeme správnost rozměrů (s přesností na 1cm) a mimo budoucí výkop vybudujeme lavičky, na které přeneseme a označíme na nich směry, základů, stěn.

  • přípravné zemní práce
  • hlavní zemní práce
  • dokončovací zemní práce
zemni-prace-04-str.jpg
zemni-prace-05-str.jpg

Přípravné zemní práce: Patří sem všechny práce, které je třeba na staveništiprovést, aby hlavní zemní práce mohly pokračovat.Patří sem bourání objektů, odstranění drnů, sejmutíornice nebo lesní půdy (dozery nebo skrejpry),odstranění stromů, křovin a pařezů.

Hlavní zemní práce: Patří sem výkopové práce a rozpojováni hornin, rozpojováni skalních hornin, rozvoz zemin, hutněni zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubeni, milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy atd.

Dokončovací zemní práce: Jedná se o konečnou úpravu pláně, rozprostření ornice (min. 100mm), osetí travním semenem, uložení drnů.

Poptávkový formulář