Refereční stavby

ekologie-likvidace-odpadu-02-th.jpg 2020
Likvidace, recyklace a nakládání s odpady

Jelikož odpad představuje velký problém pro současnou společnost, je velice důležité vědět, jak s ním zacházet. A to nejen z důvodu jeho dalšího využití, ale i k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad, který pochází především z údržby zahrad, ale i kuchyní.

bouraci-prace-bozp-02-th.jpg 2020
Bourací práce a bezpečnost práce

Bourací práce se provádějí na podkladě technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací, nebo stanoveného na základě průzkumu stavby, o kterém se vyhotoví zápis. Jsou-li zjištěny při bourání skutečnosti neodhalené průzkumem, musí se technologický postup neprodleně upravit.

V případě zájmu o naše služby
vytvořte poptávku

Poptávka