Potřebujete poradit?

Potřebujete pomoci s vyplněním poptávkového formuláře? Volejte na níže uvedené telefonní číslo, poradíme Vám a odpovíme na všechny otázky.

+420 774 443 123
likvidace-stavenich-odpadu-02-big.jpg

Likvidace stavebního odpadu

Jelikož se naše společnost specializuje na dodávku kompletních demoličních služeb, samozřejmou součástí nabídky ROBENEK STAV s.r.o. je také recyklace stavebního odpadu. Naší specifickou činností je tedy i ekologická recyklace, protože stavební a demoliční odpady mají širokou škálu využití a je nutné jejich další zpracování. Veškerý stavební odpad mimo jiné podléhá zákonu o odpadech a musí se mechanicky upravit, aby byly splněny prováděcí předpisy zákona.
U likvidace stavebních odpadů se jedná především o formu třídění, drcení a homogenizaci. Potom dochází rozboru a dalšímu materiálovému využití odpadu. Tyto nadrcené stavební odpady jsou používány k zásypům, srovnání terénu apod. Výhodou těchto procesů je to, že recyklát je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů, nezatěžuje řízené skládky a tím je šetrný k životnímu prostředí.

  • třídění, drcení, homogenizaci
  • chmenické rozbory a analýzy
  • odvoz na specializované skládky
likvidace-stavenich-odpadu-03-str.jpg
likvidace-stavenich-odpadu-04-str.jpg

Recyklace stavebního odpadu je zajišťována prostřednictvím mobilních recyklačních linek, které v současnosti patří ke standartům v této oblasti. Díky mobilním recyklačním linkám je možné odpad zpracovat přímo v místě demolice, popřípadě ho k recyklaci převézt. Tam jednotlivé druhy stavebních sutí určených k recyklaci jsou pak ukládány na volné ploše.

Jsme vybaveni potřebnou technologií a zkušeným pracovním týmem pro realizaci velkých objemů demoličních prací včetně okamžité kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle druhů a nebezpečnosti.

Poptávkový formulář